Zrozumieć T-SCAN cyfrowy system rejestracji i analizy zwarcia oraz jego integrację z innymi urządzeniami
dla lepszej diagnozy i leczenia.


Zapraszamy na wyjątkowe szkolenie, które odbędzie się 31 maja 2019 r. w Poznaniu. Poprowadzi je doktor Chris Stevens, który przedstawi zastosowanie cyfrowego systemu rejestracji i analizy zwarcia w kompleksowym leczeniu. Szkolenie będzie tłumaczone symultanicznie na język polski przez najlepszych tłumaczy w Polsce.

OPIS KURSU:

Kurs poświęcony jest zarządzaniu kontaktami okluzyjnymi przy użyciu systemu T-Scan. Prezentacja podstaw działania i interpretacji pozwoli uczestnikom dowiedzieć się, w jaki sposób cyfrowa prezentacja rozkładu w czasie kontaktu i sił, może pomóc w decyzjach dotyczących leczenia, które poprawiają wyniki okluzji pacjenta, bez względu na to, która filozofia okluzyjna jest stosowana.

Podczas kursu zostaną omówione konsekwencje kliniczne wynikające z wadliwego lub niedoskonałego zarządzania okluzją. Dowiesz się jak podjąć właściwą decyzję, niezależnie czy masz do czynienia z hiper- lub hypo-okluzją, o potrzebie podwyższenia lub obniżenia powierzchni zgryzowej. Dowiesz się też, w jaki sposób można zastosować kliniczne zasady zarządzania okluzją, od rutynowych procedur odbudowy do złożonych procedur, takich jak licówki kosmetyczne i implanty. Kurs ten jest przeznaczony dla wszystkich dentystów: lekarzy ogólnych, protetyków, periodontologów i ortodontów.

Zastosowanie nowych technologii w codziennej praktyce stomatologicznej do których należy cyfrowy system rejestracji i analizy zwarcia T-SCAN wymaga od użytkownika szczegółowej wiedzy nt. stosowanego urządzenia i umiejętności praktycznych umożliwiających jego prawidłowe używanie. Uzyskane wyniki bowiem nie mają żadnego znaczenia jeżeli są nieprawdziwe i jeżeli nie potrafimy ich interpretować, co jest niezbędne by postawić prawidłową diagnozę. Diagnozę, która jest podstawą dalszego prawidłowego leczenia. Integracja systemu T-SCAN z innymi urządzeniami takimi jak skaner wewnątrzustny, elektromiograf czy analizator wibracji stawów skroniowych pozwala na jeszcze lepsze stawianie diagnozy i w efekcie lepsze leczenie.

T-SCAN to:

Intuicyjne w obsłudze narzędzie do wizualizacji nieprawidłowości zwarcia – edukacja pacjenta i przedstawienie sposobu leczenia

 • Precyzyjne dane pomiarowe to większy komfort pracy i lepsze rezultaty;
 • Ograniczenie do minimum korekt i nieodpłatnych wizyt powtórnych – idealne dopasowanie już za pierwszym razem;
 • Większa trwałość wypełnień i uzupełnień dzięki identyfikacji negatywnych sił;
 • Możliwość bieżącego monitorowania zgryzu pacjentów.

Podczas szkolenia prowadzący zaprezentuje przypadki i nagrania, aby zademonstrować:

 • W jaki sposób system T-Scan może zostać włączony do diagnostyki i leczenia;
 • Ograniczenia wskazań kalki zgryzowej – czy duży ślad oznacza dużą siłę?;
 • Kiedy należy nadbudować strukturę zęba, aby uzyskać właściwe prowadzenie, zamiast zbierania struktury zęba, by usunąć interferencje;
 • Dlaczego ustawienie czasu kontaktowania ma pierwszeństwo nad dopasowaniem sił kontaktu;
 • Dlaczego opóźniony kontakt zwarciowy na implantach jest ważny i jak go opóźnić, nie eliminując zwarcia;
 • Jak chronić odbudowy ceramiczne przed nierozpoznanymi siłami okluzyjnymi;

Plan kursu:

1. Wprowadzenie do komputerowego zarządzania okluzją

 • Ograniczenia kalki zgryzowej;
 • Zarządzanie kontaktami zwarciowymi w czasie;

2. Działanie oprogramowania

 • Co zrobić, by oprogramowanie działało szybko i łatwo;
 • Co oznaczają poszczególne ikony, obrazy i wykresy;

3. Pozyskiwanie i interpretacja danych

 • Jak wyznaczyć i skrócić czas okluzji;
 • Jak wyznaczyć i skrócić czas dyskluzji;

4. Integracja T-Scan z innymi urządzeniami

5. Aplikacje kliniczne

Prowadzący: dr Chris Stevens (San Praire, Wisconsin)

Absolwent Marquette University School of Dentistry, jest wykładowcą o międzynarodowej renomie w tematyce zasad okluzji, diagnostyce i leczeniu zaburzeń skroniowo-żuchwowych, kształtowania uśmiechu, odbudowy pełnego uzębienia i implantologii. Od ponad dwóch dekad jest aktywnym wykładowcą i miał przyjemność wykładać dla tysięcy przedstawicieli zawodów medycznych obejmujących dentystów, medyków, chiropraktyków i fizykoterapeutów w kraju i zagranicą. Od 1991 roku prowadzi szkolenia dla lekarzy i ich personelu pomocniczego z zakresu prawidłowego używania sprzętu wspomaganego komputerowo stosowanego w stomatologii. Urządzenia te znalazły szeroko zaakceptowane zastosowanie w diagnozowaniu i leczeniu zaburzeń skroniowo-żuchwowych, repozycjonowaniu 3-D żuchwy, zasadach okluzji i procesach zarządzania okluzją.
Dr Stevens jest współzałożycielem Wielospecjalistycznej Kliniki Bólu Uczelni Medycznej w Wisconsin. Obecnie wykłada zarówno w Stanach Zjednoczonych jak i w Europie, utrzymując centrum kształcenia – Centrum Badań Zaawansowanych z Estetyki Funkcjonalnej i Odtwórczej oraz prowadząc praktykę prywatną w Sun Prairie, Wisconsin. Jest również autorem wielu publikacji m.in.Technology to Control Excessive Occlusal Contact Force (2016).

TERMIN: 31 maja 2019

Godziny wykładów – 13.00 – 20.00

MIEJSCE: Hotel Novotel Malta Poznań, ul. Termalna 5, 61-028 Poznań

INWESTYCJA:

Rejestracja i płatność do 25 marca – 650 PLN

Rejestracja i płatność po 25 marca – 750 PLN

Rejestracja i płatność po 25 kwietnia – 800 PLN

WIĘCEJ INFORMACJI + REJESTRACJA

Lub w pakiecie ze szkoleniem „Digital dentistry and Complete Care Dental Practice.”(3 dni szkolenia 31.05-2.06.2019 r.):

rejestracja i płatność do 25 marca 2019 – 3097 PLN
rejestracja i płatność po 25 marca 2019 – 3567 PLN
rejestracja i płatność po 25 kwietnia 2019 – 4187 PLN

REJESTRACJA – 3 DNI SZKOLENIA