Okluzja w implantologii i przypadki kliniczne w dobie stomatologii cyfrowej.


W tym klinicznym eBooku znajdziesz komentarz o dzisiejszym stanie implantologii stomatologicznej, metodach analizy okluzji, a także, w jaki sposób technologia cyfrowa wpływa na umieszczenie i rekonstrukcję implantu. W centrum uwagi klinicznych przypadków przedstawionych w tym eBooku jest technika cyfrowej analizy zgryzu T-Scan™.


Pobierz eBook, aby dowiedzieć się więcej na temat:

  • Statystyki dzisiejszego stanu implantologii stomatologicznej,
  • Wskaźników zgryzu: tradycyjne vs. cyfrowe,
  • Cyfrowej analizy zgryzu za pomocą technologii T-Scan,
  • Aplikacji wykorzystujących T-Scana do identyfikacji siły, czasu i położenia kontaktów zgryzu,
  • Różnych problemów występujących w leczeniu implantologicznym oraz sposobów zastosowania systemu T-Scan do ustalenia idealnej okluzji poprzez studia przypadków.

Dzisiaj robimy z implantami rzeczy, których nie zrobiliśmy w przeszłości – i stało się konieczne, aby używać skomputeryzowanego podejścia zamiast ponad 100-letniego papieru węglowego w celu oznaczenia sił zgryzu. Steve Jobs powiedział nam: „Bądź miarą jakości. Niektórzy ludzie nie są przyzwyczajeni do środowiska, w którym oczekuje się doskonałości”. Spodziewaj się tego w biurze, oczekuj od zespołu, oczekuj tego od pacjenta.
-Dr. Scott Keith, DDS

Pobierz eBook:

Tekscan Implant eBook.pdf

Czytaj więcej o T-Scanie:

T-Scan Novus