Konferencja BioResearch & Tekscan 2017

Milwaukee, 10 – 15 lipca 2017 r.


Konferencja, która swoim programem obejmie wiele różnych warsztatów, które pozwolą poszerzyć wiedzę na temat filozofii leczenia oraz pojęcia i koncepcje, które nie zostały do tej pory przedstawione, już niebawem! Dołącz do innych użytkowników, którzy poszukują narzędzi do ciągłego podnoszenia swoich umiejętności poprzez wzajemną wymianę informacji i warsztaty. Ćwiczenia obejmą: okluzję determinowaną stawami skroniowo-żuchwowymi, problemy nerwowo-mięśniowe, redukcję czasu dyskluzji (DTR) i stany artykulacyjne żuchwy, pomagając opanować Ci filozofię leczenia, którą podążasz i pozwolą na prawdziwe zrozumienie tych koncepcji, które jeszcze nie są Ci znane.

Pełny program konferencji

Greg Kamyszek, Prezes BioRESEARCH, Inc., osobiście zaprasza na konferencję i wymienia najważniejsze powody, dlaczego warto zjawić się w lipcu w Milwaukee:

Obejrzyj webinar Rejestracja

Zapraszamy!!