8-10 czerwca – Kraków.


W tym roku Międzynarodowy Kongres PSI odbędzie się już po raz 10, tym razem w dniach 8 – 10 czerwca w hotelu Double Tree w Krakowie. Kongres zapowiada się jako wydarzenie szczególne, ponieważ powiązany jest z odbywającym się po raz pierwszy Kongresem ICOI Europe. Można się zatem spodziewać uczestników nie tylko z Polski, ale i Europy.

Wsparcie ze strony ICOI, które jest największą na świecie, profesjonalną organizacją skupiającą lekarzy implantologów, pozwala na konsekwentne realizowanie przedsięwzięcia pod względem edukacyjnym i współpracę naukową z najlepszymi ośrodkami. Wydarzeniem bez precedensu w Polsce będzie również Consensus Conference, podczas której zostaną ustalone standardy leczenia w zakresie rekonstrukcji implantologicznej bezzębnej żuchwy.

Podczas Kongresu w Krakowie uznane światowe autorytety zaprezentują najnowsze doniesienia w zakresie implantologii cyfrowej oraz implantologii minimalnie inwazyjnej. Program Kongresu uzupełnią warsztaty praktyczne, egzaminy umiejętności implantologicznych, sesja plakatowa oraz międzynarodowy weekend Curriculum Implantologii.

Biodent będzie podczas kongresu towarzyszył firmie Prodent Italia, a na naszym stoisku oprócz implantów włoskiej firmy, będziecie mogli zobaczyć jedyny system cyfrowej analizy zwarcia do zastosowania w stomatologii T-Scan Novus oraz innowacyjne urządzenie do precyzyjnego lokalizowania implantów ukrytych pod tkanką RomiPointer™ firmy Romidan.

Do zobaczenia w Krakowie!

Szczegółowe informacje, rejestracja, cennik i hotele znajdują się na stronie kongresowej: WWW.KONGRESPSI.PL.

PROGRAM

8 czerwca 2017

Międzynarodowy Weekend Curriculum Implantologii

prof. Ady Palti
Tkanki miękkie versus tkanki twarde

Warsztaty przedkongresowe

Consensus Conference:
prof. Ervin Weiss-Dean, prof. Stephen F. Rosenstiel, dr Paul Weigl, prof. Gilberto Sammartino, dr John Olsen, dr Howard Gluckman, prof. Ady Palti, Livio Yoshinaga, dr Kenneth Judy, prof. Norina Forna

9 czerwca 2017 – piątek

8.30- 9.45 prof. Ervin Weiss-Dean

9.45-10.30 dr Zeev Ormianer

Wpływ momentu obrotowego przy wprowadzaniu implantu w strukturę kości

10.30-11.00 COFFE BREAK

11.00-12.00 prof. Stephen Rosentstiel

Materiały ceramiczne w implantologii i stomatologii odtwórczej – najnowsze doniesienia

12.00-13.00 dr Gerard Scortecci

Basal implantology

13.00-14.00 LUNCH BREAK

14.00-15.30 Livio Yosinaga

SKYN Concept

15.30-16.30 tech. Uli Hauschild/dr Mariusz Duda

Koncepcja Guided Esthetics Concept: zastosowanie protokołów cyfrowych w złożonych przypadkach implantologicznych

16.30-17.00 PRZERWA KAWOWA

17.00-18.00 prof. Itzhak Binderman

Kiedy komórki spotykają przeszczep kostny – biologia przeszczepów

18.00 – 18.45 prof. Reiner Mengel

Czy potrzebujemy radiografii 3D w planowaniu implantologicznym?

19.00 Walne Zebranie Członków PSI

20.30 – 24. Gala Dinner – ceremionie wręczenia certyfikatów

10 czerwca

8.00- 8.45 dr Armin Nedjat

MIMI I i II (dystrakcja bez tworzenia płatów) i implantacja natychmiastowa

8.45-10.00 dr Howard Gluckman

Technika ekstrakcji częściowych dla zachowania wyrostka zębodołowego

10.00-11.00 dr Kenneth Judy

11.00-11.30 COFFE BREAK

11.30-12.30 prof. NYU dr Ady Palti

Implantologiczne rozwiązania minimalnie inwazyjne w przypadku wąskiego wyrostka zębodołowego.

Rekonstrukcje oparte na wielu przypadkach w codziennej praktyce.

12.30-13.30 dr Fred Bergmann

Leczenie minimalnie inwazyjne w implantologii, jako rezultat diagnostyki 3D. Planowanie wirtualne i kształt implantu odpowiedni dla kości – czy to jest nowe podejście do chirurgii?

13.30-14.30 LUNCH BERAK

14.30-15.30 prof. Florian Bauer

Technologia cyfrowa w implantologii stomatologicznej

15.30-16.15 dr Paul Weigl

Koncepcja „Socket Chamber” przy implantacji natychmiastowej

16.15-17.00 dr John Olsen

17.00-18.00 dr Roland Torok

Nowa metoda poziomej i pionowej odbudowy wyrostka zębodołowego oparta na podstawach biologicznych.