Milwaukee, 10 – 15 lipca 2017 r.


Konferencja swoim programem obejmie wiele różnych warsztatów, które pozwolą poszerzyć wiedzę na temat filozofii leczenia oraz pojęcia i koncepcje, które nie zostały do tej pory przedstawione.

Dołącz do innych użytkowników, którzy poszukują narzędzi do ciągłego podnoszenia swoich umiejętności poprzez wzajemną wymianę informacji i warsztaty. Ćwiczenia obejmą: okluzję determinowaną stawami skroniowo-żuchwowymi, problemy nerwowo-mięśniowe, redukcję czasu dyskluzji (DTR) i stany artykulacyjne żuchwy, pomagając opanować Ci filozofię leczenia, którą podążasz i pozwolą na prawdziwe zrozumienie tych koncepcji, które jeszcze nie są Ci znane.

Program konferencji

Poza Konferencją w dniach 13-15 lipca, przewidziano także kurs dla uczestników międzynarodowych w dniach 10-12 lipca: BioPAK & T-Scan Operations Mastership Class.

Greg Kamyszek, Prezes BioRESEARCH, Inc.:
„To 3-dniowe praktyczne szkolenie w zakresie dokładnych procedur pobierania i zapisywania danych BioPAK i T-Scan™. Ty i Twój zespół otrzymasz te same rygorystyczne szkolenia, jakich wykwalifikowani trenerzy terenowi doświadczają przed nauczaniem innych, jak obsługiwać, utrzymywać i wyjaśniać JVA, EMG, Jaw Tracking i T-Scan. Szczególny nacisk zostanie położony na komunikowanie się z pacjentem przed, podczas i po każdej procedurze.”

Miejsce spotkania:
Marquette University Alumni Memorial Union
1442 W Wisconsin Ave
Milwaukee, WI 53233

Rejestracja

Zapraszamy – ilość miejsc ograniczona!!