Lasery to przyszłość, która zaczyna się dziś.


Świat zmienia się bardzo dynamicznie, w medycynie widać to bardzo dokładnie. Każdy praktyk wie, że coś, co jeszcze kilka lat temu wydawało się niemożliwe w gabinecie, dziś staje się popularną procedurą. To wspaniale. Cieszę się, że nasza firma dostarczając nowoczesny sprzęt ma w tym swój udział. Jestem przekonany, że będziemy także znacząco wpływać na rozwój laseroterapii w naszym kraju.

W codziennej praktyce stomatologicznej zastosowanie technik laserowych zyskuje coraz większą popularność, gdyż zazwyczaj oferuje ono lepsze rezultaty leczenia w porównaniu z konwencjonalnymi metodami. Przed laty poddawano w wątpliwość zastosowanie lasera jako niezbędnego narzędzia pracy. Dziś wiemy już, że lasery mają niepodważalne zastosowanie w chirurgii (obejmując zarówno chirurgię stomatologiczną, jak i szczękowo-twarzową), periodontologii, endodoncji, stomatologii zachowawczej czy dziecięcej. Poszerzają zakres oferowanych zabiegów w gabinecie, uwzględniając bezpieczeństwo pracy, precyzję, delikatność, a tym samym mikroinwazyjność i przyspieszone gojenie. Wprowadzenie metod laserowych do praktyki zmusza przy okazji do nauki, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, a nawet specjalizacji w danej dziedzinie.

Ponieważ lasery zdobywają coraz większe uznanie wśród profesjonalistów, producenci z jeszcze większym animuszem pracują nad ich udoskonalaniem, mają bowiem świadomość, że w najbliższej przyszłości będą one stanowiły podstawową aparaturę w specjalistycznej praktyce.

W Polsce początek zastosowania klinicznego laserów na szeroką skalę przypada na lata 90. Ze względu na rodzaj materiału aktywnego, w stomatologii stosuje się 5 podstawowych typów laserów: diodowe, CO2, Er:YAG, Er,Cr:YSGG i Nd:YAG. Różnice między nimi dotyczą długości generowanych fal, mocy i energii, a także trybów pracy (ciągły lub impulsowy). W związku z tym różne jest też zastosowanie kliniczne tych laserów.
Tym razem chciałbym przybliżyć Wam pierwszy z tematów związanych z laseroterapią:


BIOSTYMULACJA LASEROWA

Z pojęciem biostymulacji wielu z Was na pewno się zetknęło, tu mamy do czynienia ze zmianą aktywności komórek i tkanek wywołaną naświetlaniem promieniowaniem laserowym.

Terapia niskoenergetyczna LLLT (low-level laser therapy) charakteryzuje się parametrami źródła światła laserowego w zakresie mocy 10-3-10-1W, a długość fali mieści się w przedziale, w którym promieniowanie nie jest pochłaniane przez wodę. Biorąc pod uwagę efekt biostymulacyjny istotne jest, aby promieniowanie laserowe wnikało możliwie najgłębiej w tkanki. Laser niskoenergetyczny emituje wiązkę promieniowania (laserowego) w zakresie od 630nm do 1100nm, co odpowiada barwie światła czerwonego (od 633nm) do niewidzialnej podczerwieni (1100nm). Siła reakcji tkanki, a więc efekt biostymulacji, zależy od ilości energii zaabsorbowanej przez tkankę. Należy pamiętać, że wg krzywej Arndta-Schultza słabe i średnie dawki energii pobudzają aktywność fizjologiczną (od 0,1 do 12J/cm2 ), umiarkowane – sprzyjają tej aktywności (od 12 do 16 J/cm2 ), a silne ją hamują (powyżej 16J/cm2 ).

W większości laserów biostymulacyjnych dostępnych na rynku, dawka energii jest już zaprogramowana w pamięci lasera i przyporządkowana poszczególnym procedurom terapeutycznym. Efekt bioenergetyczny stymuluje odżywianie i wzrost komórek oraz reguluje liczne procesy międzykomórkowe. Wyraża się poprzez efekt pierwotny (na poziomie komórkowym) i efekt wtórny (działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne i biostymulacyjne).
Efekt przeciwzapalny powoduje zmniejszenie obrzęku pozabiegowego, zmniejszenie wysięków zapalnych, rozszerzenie naczyń krwionośnych i utworzenie krążenia obocznego.

Efekt biostymulacyjny poprawia krążenie, odżywianie i regenerację komórek, naczyń krwionośnych oraz komórek nerwowych.
Efekt przeciwbólowy powoduje regenerację uszkodzonych nerwów oraz pobudza produkcję endorfin.

Głównymi wskazaniami do biostymulacji laserowej są:

  • przyspieszenie gojenia ran poekstrakcyjnych,
  • gojenie tkanek miękkich po zabiegach chirurgicznych i periodontologicznych,
  • rehabilitacja stawu skroniowo-żuchwowego,
  • leczenie opryszczki wargowej,
  • leczenie zapalenia kącików ust (angular cheilitis),
  • glossodynia (ból i pieczenie języka),
  • regeneracja uszkodzonych nerwów.

Mam nadzieję, że zainteresowałem Was odrobinę laserami.
Już wkrótce o tym, co ma laser do nadwrażliwości zębiny i chorób przyzębia.
Zapraszam
Szymon Kubiak
Manager ds. sprzedaży i marketingu