Nowe przepisy już z początkiem roku!


Od 1 stycznia 2019 roku zostaną wprowadzone unijne przepisy nakazujące obowiązek wyposażenia gabinetów stomatologicznych w separatory amalgamatu.

Firma Cattani światowej klasy producent ssaków stomatologicznych ma dla potencjalnych klientów doskonałą ofertę. Modułowa budowa ssaków pozwala bowiem na domontowanie separatora amalgamatu do działającego już urządzenia, bez jakichkolwiek przeróbek za kwotę poniżej 3000 zł. Należy przy tym zaznaczyć, że wszystkie separatory amalgamatu ISO Hydroclone spełniają najwyższe normy separacji zgodnie z ISO 11143, wynoszące powyżej 98,5%. Separatory dedykowane są zarówno do ssaków 1-stanowiskowych, kilkustanowiskowych oraz wielostanowiskowych. Separatory wyposażone są w elektroniczne systemy monitorowania oraz ostrzegania. Sygnalizacja wizualno-dźwiękowa może być zainstalowana w dowolnym, najodpowiedniejszym do monitorowania miejscu.

Warto również zaznaczyć, że zakup całkowicie nowego ssaka 1-stanowiskowego TURBO-JET 1 wyposażonego w separator amalgamatu ISO 4 to koszt nieco powyżej 7.000 zł, a ssaka TURBO SMART, na 4-5 stanowisk wyposażonego w separator amalgamatu ISO18 to kwota nieco powyżej 14.000 zł.

Dytrybutorem w Polsce jest firma CATTANI POLSKA: www.cattani.com.pl