Dofinansowanie na badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach w Śląskim.


Kwiecień będzie intensywnym miesiącem dla przedsiębiorców z województwa śląskiego. Rozpoczyna się nabór dokumentacji aplikacyjnej do Działania RPO w Śl. 1.2., w ramach którego o dofinansowanie mogą starać się MŚP chcące inwestować w prace badawczo-rozwojowe i infrastrukturę badawczą. To konkurs, którego nie warto przegapić!

Wsparcie będą mogły uzyskać projekty, których efektem jest stworzenie nowej lub rozwój istniejącej infrastruktury badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwach z sektora MŚP. Dofinansowania zostaną przeznaczone również na badania przemysłowe i prace rozwojowe prowadzone przez przedsiębiorstwa na terenie województwa śląskiego. Efektem prac B+R powinno być tworzenie innowacyjnych produktów i usług.
W ramach Działania 1.2 mozna uzyskać nawet 70% dofinansowania kosztów kwalifikowalnych.


Poziom dofinansowania:

W ramach Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej na zakup infrastruktury laboratoryjnej:

Mikro i małe przedsiębiorstwo: 45%

Średnie przedsiębiorstwo: 35%

Dofinansowanie prac badawczo- rozwojowych:

70% kosztów kwalifikowalnych w przypadku badań przemysłowych dla mikro i małych przedsiębiorstw,

60% kosztów kwalifikowalnych w przypadku badań przemysłowych dla średnich przedsiębiorstw,

45% kosztów kwalifikowalnych w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych dla mikro i małych przedsiębiorstw,

35% kosztów kwalifikowalnych w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych dla średnich przedsiębiorstw,

Planowana alokacja: 271 643 840 PLN.

Chcesz pozyskać dotację? Skontaktuj się z nami, wyjaśnimy wątpliwości i pomożemy na każdym etapie procesu.