Milwaukee, 9 – 14 lipca 2018 r.


Światowej sławy profesjonaliści oferują kompleksowy wgląd w najnowsze osiągnięcia w obiektywnym pomiarze układu stomatognatycznego. W tym zakresie zostaną omówione: aplikacje TMD, ortodoncja, implanty, protetyka i OSA.

Dołącz do innych użytkowników, którzy poszukują narzędzi do ciągłego podnoszenia swoich umiejętności poprzez wzajemną wymianę informacji i warsztaty. Ćwiczenia obejmą: okluzję determinowaną stawami skroniowo-żuchwowymi, problemy nerwowo-mięśniowe, redukcję czasu dyskluzji (DTR) i stany artykulacyjne żuchwy, pomagając opanować Ci filozofię leczenia, którą podążasz i pozwolą na prawdziwe zrozumienie tych koncepcji, które jeszcze nie są Ci znane.

Program konferencji

Przed Konferencją, w dniach 9-11 lipca, przewidziano także kurs dla uczestników międzynarodowych: BioPAK Operations Mastership Class.

Greg Kamyszek, Prezes BioRESEARCH, Inc.:
„To 3-dniowe praktyczne szkolenie z zakresu dokładnych procedur pobierania i zapisywania danych BioPAK i T-Scan™. Ty i Twój zespół zostaniecie poddani tym samym rygorystycznym szkoleniom, w jakich uczestniczą wykwalifikowani trenerzy terenowi przed nauczaniem innych – jak opracowywać i wyjaśniać JVA, EMG, Jaw Tracking i T-Scan. Szczególny nacisk zostanie położony na komunikowanie się z pacjentem przed, podczas i po każdej procedurze.”

Miejsce spotkania:
Tegoroczna konferencja odbędzie się w Milwaukee Athletic Club! MAC zanurzy cię w serce śródmieścia Milwaukee, z pokojami gościnnymi, restauracjami, możliwością transferu i tarasem na dachu.

Rejestracja

Zapraszamy – ilość miejsc ograniczona!!