Zapraszamy we wrześniu do Niemiec!


Firma BIOLASE lider w dziedzinie laserów stomatologicznych zaprasza na certyfikowane szkolenie, które odbędzie się w dniach 15-16 września w Aachen (Niemcy).

PROWADZĄCY
Profesor Norbert Gutknecht

CELE KURSU
Podstawy teoretyczne, wskazania kliniczne, szkolenie umiejętności i zabiegi pokazowe.
Poznanie biofizycznych podstaw i fundamentów bezpieczeństwa związanych z użytkowaniem lasera.
Zademonstrowanie wszystkich istotnych wskazań klinicznych dla lasera 2780nm Er, Cr: YSGG i lasera diodowego 940 nm.
Pokazy na żywo i podnoszenie umiejętności podczas zabiegów.

ZAWARTOŚĆ KURSU
Znajomość budowy, funkcji oraz obchodzenie się z laserem 2780nm Er, Cr: YSGG.
Odpowiedzialne użytkowanie lasera 2780nm Er, Cr: YSGG.
Zrozumienie biofizycznych środowisk (pochłanianie i transmisja w tkankach specjalnych).
Prawidłowe i bezpieczne korzystanie z wszystkich istotnych klinicznych wskazań.
Standardowe protokoły leczenia dla różnych wskazań.
Starannie udokumentowane materiały szkoleniowe jako pomoc w codziennej praktyce.

CERTYFIKACJA
Po ukończeniu kursu, każdy uczestnik otrzyma certyfikat wydany przez AALZ – Aachen Dental Laser Center i World Clinical Laser Institute.

PORGRAM

CZWARTEK, 15 WRZESIEŃ, 2016

9:00 Światło lasera, bezpieczeństwo w trakcie leczenia stomatologicznego, biofizyczne oddziaływanie
10:30 Przerwa kawowa
11:00 Endodoncja i Periodontologia z laserem Er,Cr:YSGG i diodowym 940nm
12:30 Lunch
13:30 Kliniczne demo wskazań klinicznych, trening umiejętności wskazań klinicznych i obchodzenie się z laserami
15:00 Przerwa kawowa
15:15 Kontynuacja
17:00 Koniec dnia pierwszego

PIĄTEK, 16 WRZESIEŃ, 2016

9:00 Terapia tkanek miękkich z laserem Er, Cr: YSGG i diodowym 940 nm
10:30 Przerwa kawowa
11:00 Stomatologia zachowawcza, leczenie ubytków i terapia tkanek twardych z laserem Er,Cr:YSGG
12:30 Lunch
13:30 Trening umiejętności wskazań klinicznych i obsługi lasera
15:00 Przerwa kawowa
15:15 Kontynuacja
17:00 Koniec kursu, rozdanie certyfikatów

* Kurs będzie prowadzony w języku angielskim

Opłata konferencyjna wynosi 1000 EUR
(Dla osób, które zakupią laser na 3 miesiące przed kursem lub 3 miesiące po nim, szkolenie GRATIS!)

SZKOLENIE W AACHEN – ZOBACZ WIĘCEJ

Zainteresowanych bardzo prosimy o kontakt.

Serdecznie zapraszamy!