Poznań, 27 maj 2016, godz. 18.30 – 20.00.


Warsztaty odbędą się przy okazji szkolenia organizowanego przez Akademię Dawsona 28 maja pod tytułem: „Leczenie pacjentów ze startymi zębami”. Podczas wykładów pozyskasz wiedzę m.in.:

– z zakresu rozpoznawania oznak niestabilności okluzji,
– informacji potrzebnych do kompleksowej diagnozy,
– z zakresu 16-stu kroków do sukcesu,
– dlaczego zęby się ścierają i dlaczego to ma znaczenie,
– co zrobić z wysokością zwarcia u pacjentów ze startymi zębami,
– jakie przeprowadzić badanie aby zrobić kompletną diagnozę.

Miejsce: Hotel Novotel Poznań Centrum, Pl. W Andersa 1, 61-898 Poznań

Dnia 27 maja mamy wyjątkową przyjemność zaprosić uczestników seminarium “Leczenie pacjentów ze startymi zębami” na warsztaty praktyczne.
Ze względu na charakter warsztatów, liczba miejsc jest ograniczona. Warsztaty są darmowe dla uczestników, którzy zarejestrowali się oraz dokonali płatności za seminarium.

Warsztat 5, 18:30 – 20:00

T-SCAN możliwości diagnostyczne układu stomatognatycznego na poziomie okluzji.

Prowadząca: dr hab. n.med Teresa Sierpińska

Celem szkolenia jest przedstawienie cyfrowego systemu analizy okluzji T-SCAN 9.0. Prawidłowa okluzja tak w ujęciu statycznym (okluzja centralna) jak i dynamicznym (wolne ruchy żuchwy, zwarciowe ruchy artykulacyjne) to niezbędny warunek uzyskania prawidłowego funkcjonowania układu stomatognatycznego.
Badanie T-SCAN pozwala na diagnostykę okluzji w protetyce, periodontologii czy też ortodoncji. Pozwala na celowaną korektę zwarciową prac protetycznych przed zacementowaniem, pozwala na określenie siły obciążenia uzupełnień protetycznych wspartych na implantach, dostosowanie szyn w leczeniu zaburzeń czynnościowych, szlifowanie zębów własnych w leczeniu zaburzeń czynnościowych. Pozwala również sprawdzić poprawność kontaktów zwarciowo-artykulacyjnych przed rozpoczęciem leczenia oraz po jego zakończeniu nie tylko w zakresie ich położenia, lecz także siły nacisku na poszczególne punkty i rozkładu obciążenia w łuku zębowym. Umożliwia obiektywną ocenę warunków zwarciowo-artykulacyjnych podczas wizyt kontrolnych, dokumentuje jakość przeprowadzonej terapii na poziomie okluzji oraz pozwala na archiwizację uzyskanych danych z możliwością ich odtworzenia w dowolnym momencie.

W każdej formie terapii, w której mamy do czynienia z ekwilibracją, odbudową protetyczną lub implantami, T-Scan może pomóc w weryfikacji stabilności okluzji i umożliwia precyzyjne porównanie z wynikami wcześniejszych skanów. Dodatkowo wersja oprogramowania 9.0 umożliwia importować pliki STL wykonanych wycisków cyfrowych za pomocą skanera wewnątrzustnego , co pozwala na wizualizację rozmieszczenia sił bezpośrednio na zębach.

Dr hab. n. med. Teresa Sierpińska – kierownik Zakładu Technik Dentystycznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. W 1991 roku rozpoczęła pracę zawodową na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku prowadząc zajęcia ze studentami wszystkich lat studiów na kierunku stomatologia. W 1999 roku obroniła pracę doktorską na temat związku pomiędzy wydolnością żucia a stanem błony śluzowej żołądka. W 2010 roku obroniła pracę habilitacyjną na temat etiologii i leczenia patologicznego ścierania się zębów. Jest autorem licznych prac opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych. Główne zainteresowania naukowe to starcie patologiczne, okluzja oraz fizjologia narządu żucia. Uczestniczyła w licznych szkoleniach i konferencjach w kraju i za granicą (USA, Austria, Niemcy, Holandia, Hiszpania). Posiada amerykański certyfikat w dziedzinie diagnostyki BioResearch. Wielokrotnie była nagradzana za osiągnięcia naukowe. Jest specjalistą w dziedzinie protetyki stomatologicznej oraz posiada certyfikat z implantoprotetyki. Jest współautorem podręcznika: Handbook of Research on Computerized Occlusal Analysis Technology Applications in Dental Medicine. Zainteresowania pozamedyczne to muzyka poważna, podróże i literatura.

Ilość uczestników: 30

REJESTRACJA

Serdecznie zapraszamy!