ODBUDOWA KOŃCOWA

T.A.G. dostarcza szeroką gamę łączników, które są używane do ostatecznej rekonstrukcji oraz zapewniają chirurgom i technikom maksymalną łatwość osadzania, podczas gdy pacjenci otrzymują maksymalny efekt estetyczny.