Implanty stomatologiczne

Innowacyjne projekty implantów TAG Dental spowodowały rewolucję w implantach stomatologicznych. Zaawansowana inżynieria, w połączeniu z wiedzą o konkretnych potrzebach chirurgów stomatologicznych, zaowocowała linią produktów, które cechują się unikalną funkcją " przechodzenia" między platformami, odwróconą koroną i ujednoliconym sposobem łączenia.

Opatentowany, ujednolicony sposób łączenia oznacza, że to samo gniazdo wtykowe heks 2,44 mm jest stosowane dla wszystkich implantów o średnicy od Ø3.30 do Ø6mm, co upraszcza proces zabiegu chirurgicznego i eliminuje konieczność posiadania różnych kluczy, pasujących indywidualnie do implantów o różnych średnicach.

Obróbka końcowa powierzchni wszystkich implantów przebiega mechanicznie i chemicznie przez piaskowanie i wytrawianie kwasem o chropowatości od 1,8μ do 2,2μm i morfologię wnęk od 2μ do 40μ. Mikroporowatość powierzchni zwiększa kontakt kości z implantem i powoduje poprawę zakotwienia mechanicznego dla lepszej stabilizacji pierwotnej, która sprzyja adhezji komórkowej.