ABM

SyBone®TCP to porowata ceramika syntetyczna, która zawiera 99% fosforanu trójwapniowego i jest przeznaczona do wypełniania defektów lub ubytków kości.

Bezpieczeństwo: 100% Syntetyczne. Bez pochodzenia ludzkiego lub zwierzęcego.

Osteokonduktywny: Otwarta porowatość i mocne połączenie z wysoką wytrzymałością mechaniczną.